Cine suntem?

O echipă tânără înființată cu scopul diversificării mediului antreprenorial din spațiul rural, de a crea, sustine și populariza serviciile și produsele din domeniul ITC, impuse într-o oare care masură și de revoluția tehnologiei informaționale din mediile social-economice ale unei societăți a cunoașterii.

Cunoștințele noastre

Web Design 80%
Multi-media 90%
PHP&Java Script 70%

MISIUNEA NOASTRĂ

Să oferim clienților noștri soluţii şi servicii IT personalizate, implementate de profesionişti certificați la un nivel ridicat de cunoștințe, având ca obiectiv declarat prosperitatea mediului de afaceri românesc din spațiul rural, prin introducerea unor tehnici moderne ale secolului XXI, din domeniul ITC, pentru reducerea discrepanței dintre spațiul urban și cel rural.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Creșterea gradului de satisfacție al clienților noștri și formarea unui nou concept de existență și conviețuire: „RURAL WEB”, care va asigura într-un viitor imediat interconectarea unui număr mare de entități economice și sociale pentru dezvoltare. Receptivi la nou, într-un proces de creație complex abordând mijloacele și tehnicile inovative ale secolului XXI, sperăm ca viața satului românesc va avea un altfel de viitor.

  VALORI ÎN CARE CREDEM

  • Răspunderea și Responsabilitatea
  • Loialitatea și Spiritul de echipă
  • Colaborarea și Comunicarea
  • Gândirea critică și Expertiza
  • Calitatea și Competitivitatea
  • Onestitatea și Integritatea
  • Performanța și Inteligența
  • Creativitatea și Inovația
  • Includerea și Egalitatea

Serviciile noastre